Omregning av benzodiazepiner


Verktøyet er laget med utgangspunkt i "konverteringsverdier" basert på ratio mellom aktuelle DDD-verdier. Det er gjort tilpasninger basert på kliniske erfaringer. Verktøyet må derfor brukes med dette som utgangspunkt og på eget ansvar. Dosen som skal gis må alltid vurderes individuelt og konkret. De veiledende verdiene kan både være for høye og for lave. Lenke til offisielle DDD-verdier iht. WHO .Legg til medikament
*Ekvivalent-dose til 10 mg diazepam. Kilder: 1, 2, 3, 4

Omregning av opioider


Opioider er en fellesbetegnelse på vanedannende, smertestillende legemidler med morfinlignende virkning. For å kunne sammenligne disse legemidlene på tvers av virkestoffer og form blir dosene omregnet til orale morfinekvivalenter (OMEQ). Det vil si mengden virkestoffet tilsvarer i morfin inntatt via munnen. Regn ut døgndose i mg av virkestoffet og fyll dette inn i "Døgndose". Denne kalkulatoren burde som hovedregel ikke benyttes til å konvertere opioid hos en pasient, da den ikke tar hensyn til individuelle faktorer.

Legg til medikament** Ekvivalensfaktor: beregnet forholdstall for tilsvarende døgndose i p.o. morfin basert på   Helsedirektoratets tabell. Merk at dette er omtrentlige verdier. Verdiene kan variere fra pasient til pasient og i ulike situasjoner. Ved konvertering mellom ulike opioider, vil det vanligvis være riktig å dosere det nye opioidet lavere enn ekvianalgetisk dose, og eventuelt titrere videre opp til effekt.