Benzoekvivalenter

Verktøyet er laget med utgangspunkt i "konverteringsverdier" basert på ratio mellom aktuelle DDD-verdier. Det er gjort tilpasninger basert på kliniske erfaringer. Verktøyet må derfor brukes med dette som utgangspunkt og på eget ansvar. Dosen som skal gis må alltid vurderes individuelt og konkret. De veiledende verdiene kan både være for høye og for lave. Lenke til offisielle DDD-verdier iht. WHO .
Legg til medikament
*Ekvivalent-dose til 10 mg diazepam. Kilder: 1, 2, 3, 4


Opioidekvivalenter

Kommer snart.