NedtrappingskalkulatorVeiledning


1. Denne kalkulatoren gir dosene ved jevn og forsvarlig nedtrapping fra vanedannende legemidler. Tablettene fordeles gjennom dagen til faste klokkeslett f.eks. hver 6., 8. eller 12. time, avhengig av halveringstid. Prøv å fordele dosene jevnest mulig gjennom dagen, ta gjerne pasienten med på råd.

2. Nedtrapping av opioider kan ta anslagsvis 2-4 uker poliklinisk, 2-4 dager i institusjon. Nedtrapping av benzodiazepiner kan ta anslagsvis 10-12 uker poliklinisk, 10-12 dager i institusjon. Hvis nedtrapping planlegges i løpet av ca. 10 trinn, vil man vanligvis komme i mål med å sette 20-25 % i feltet “Prosent reduksjon per trinn".

Bruk ekvivalenskalkulatoren for å omregne benzopreparat til oksasepam/diazepam ref: Tips til nedtrapping av benzodiazepiner - C. Innerdal
Oksasepam bør doseres omtrent 4 ganger i døgnet, og diazepam doseres omtrent 2 ganger i døgnet

Kalkulatoren runder av antall mg til nærmeste halve tablett. Verdier under 1/2 tablett blir satt til 0. Ved små mg-verdier (f.eks Sobril 10 mg) kan en runde av til nærmeste hele tablett.

Råd til pasienten


1. Ta tablettene etter klokken, ikke etter behov! Det gir minst svingning i blodkonsentrasjon og dermed minst mulig abstinensplager. Dette innebærer at du også skal ta tablettene de dagene du ev. ikke har plager.

2. Om du får ubehag etter å ha trappet ned, vil vi anbefale at du prøver å unngå å trappe opp igjen. Forleng heller trinnet du har kommet ned på.

3. Målet med nedtrappingen er at du skal få mindre ubehag og at du ev. kan bli i stand til å benytte deg av annen behandling, - f.eks. samtaleterapi. Det er ikke mulig å garantere dette, men den eneste måten å finne det ut på er å trappe gradvis ned, slutte helt med tablettene og være helt uten i minst 6 uker. I de fleste tilfelle har kroppen da klart å komme seg igjennom den verste avvenningen og begynner å reagerer normalt igjen.